Over ons

Het Mozaïek is een reguliere christelijke basisschool met ruim 450 leerlingen in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn. Op Het Mozaïek wordt er gewerkt met het gedachtegoed van Stephen Covey: The Leader in Me. Bij The Leader in Me staat persoonlijk leiderschap zowel bij leerlingen als bij het team centraal. Het uitgangspunt van The Leader in Me is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.

Op Het Mozaïek leren de kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. De zeven gewoonten van The Leader in Me gebruiken we in onze dagelijkse praktijk en geven ons genoeg inspiratie voor acht jaar lang levenslessen. We zijn ervan overtuigd dat een combinatie van kennis en (sociale) vaardigheden de manier is waarop onze kinderen zich in de maatschappij staande kunnen houden en succesvol zijn.

Een belangrijk onderdeel van het onderwijs is het portfolio, waarin groei zichtbaar wordt gemaakt. De portfoliogesprekken met leerling en ouders dragen bij aan het delen van succeservaringen en talentontwikkeling.

Het Mozaïek heeft een collegiaal, groot (ruim 30 fte), betrokken en enthousiast team. Wij werken nauw samen en wisselen actief kennis en ervaringen uit. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van ons onderwijs middels de methodiek van leerKRACHT. Het Mozaïek: wij zien elkaar!

Bij Basisschool Het Mozaïek is de volgende vacature beschikbaar: