Over ons

Onze school is centraal gelegen in Veldhoven.

We zijn een protestants-christelijke school. Godsdienstige vorming heeft een herkenbare plaats in ons onderwijs. Hierbij worden verschillende opvattingen over geloof en bijbel gerespecteerd. En iedereen is welkom.

Wij willen een school zijn waar zowel de kinderen als de ouders zich op hun plaats voelen. De kinderen moeten zich veilig voelen om zich te laten zien met hun eigen sterke en zwakke kanten. Ouders moeten zich veilig voelen om hun stem te laten horen.

Concreet betekent dit voor de kinderen, dat:

 • we er rekening mee houden dat ieder anders is;
 • we je helpen ook als je het moeilijk hebt;
 • we kiezen voor vrede en tegen pesten zijn;
 • we in de verhalen uit de bijbel de boodschap van het leven van vandaag laten doorklinken.

Belangrijk voor de ouders is, dat:

 • er een duidelijke schoolgids is;
 • er elke maand een RankBulletin verschijnt;
 • we op ouderavonden over het onderwijs praten;
 • we in de 10-minutengesprekken over uw kind praten;
 • er een actieve Activiteitencommissie is;
 • uw kind elke dag kan overblijven;
 • u kunt meehelpen bij allerlei activiteiten.

U kunt altijd de school binnen lopen voor een eigen impressie en/of meer informatie.