Over ons

De Mare is een open christelijke school in een veranderende multiculturele samenleving. We erkennen de verschillen die er zijn tussen mensen als het gaat om achtergrond, ontwikkeling, talenten en mogelijkheden.

Ons motto is: “Samen elke dag doelgericht een beetje beter” Dit realiseren wij vanuit onze volgende kernwaarden:Veiligheid        
  • Plezier
  • (H)erkenning
  • Samenwerken
  • Ontwikkeling
  • Eigenaarschap
 Het allerbelangrijkste is de samenwerking tussen ouders, kind en school. 

Een ieder herkent en erkent elkaars rol. Door te werken vanuit een veilige setting met elkaar zoeken we naar het plezier waardoor een ieder zich kan en mag ontwikkelen vanuit het eigen zijn.