Over ons

Basisschool De Lockaert is een gemoedelijke, kleinschalige school in de wijk Ussen. Kinderen, leerkrachten en ouders kennen elkaar. We hebben 9 groepen: 3 groepen 1-2 en vanaf groep 3 van elke groep één. Dat biedt vertrouwen, rust en veiligheid. Het gevoel van samen ziet u terug tijdens maandopeningen, vieringen en groepsoverstijgende activiteiten . Op De Lockaert werken we in de ochtenden in de eigen groep aan de basisvakken. De Kinderen leren van en met elkaar d.m.v. coöperatieve werkvormen. Na een gezamenlijke instructie werken alle kinderen op eigen niveau: verlengde instructie, basis of verrijking. In de middagen wordt thematisch groepsdoorbrekend gewerkt middels onze wereld oriëntatiemethode Blink-wereld geïntegreerd. Onze ateliermiddagen sluiten hierop aan en stimuleren de talentontwikkeling van de kinderen. Daarin staan zowel de creatieve-, sociale vaardigheden als de 21th century skills centraal. Een ander speerpunt is het geven van Engelse les aan groep 1 t/m 8. Zo zorgen we ervoor dat we een goed leerklimaat bieden, waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.