Over ons

Het motto van De Evenaar is school voor hoofd, hart en handen. Niet alleen cognitieve vaardigheden zijn voor de school belangrijk, maar ook de creatieve en sociale ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijsaanbod. Kenmerkend voor de school is het tutoren waarbij de kinderen uit de midden -en bovenbouw wekelijks de kinderen uit de kleuter -en onderbouw helpen met o.a. lezen en rekenen. Tevens verzorgen alle groepen gedurende het schooljaar een voorstelling die in het teken staat van muziek, toneel en talenten van de kinderen.
Je komt samen te werken met 17 personeelsleden, zowel fulltimers als parttimers. Voor een aantal vakgebieden (gymnastiek, muziek, beeldende vorming en drama) zijn vakleerkrachten aan de school verbonden. 
Meer informatie over de school is te vinden op onze website: www.basisschooldeevenaar.nl

Bij basisschool De Evenaar is de volgende vacature beschikbaar: