Over ons

Basisschool Cosmicus is een samenwerkingsschool tussen Lucas Onderwijs en Cosmicus Onderwijs. De visie van de school is dat de Cosmicusleerlingen onderwezen worden tot ambitieuze wereldburgers. Vanuit deze visie streeft de school ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgesprongen en waar iedereen met respect en vertrouwen wordt behandeld. Wij streven naar om de vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen om een wereldburger te kunnen worden. Een wereldburger is liefdevol, toegewijd, verdraagzaam, rationeel, diepzinnig, sensitief, enthousiast, gretig en zuiver van hart, ziel en geweten.
 
Kenmerken Basisschool Cosmicus 
De basisschool heeft de volgende kenmerken:
  • UNESCO basisschool;
  • Cambridge School;
  • Gezonde school
  • Onderzoekend & Ontwerpend Leren (O&O leren);
  • Muziekeducatie;
  • Positief benaderen;
  • Cooperatief leren;
  • Kleinschalig (ongeveer 20 leerlingen per groep).
Het onderwijsstelsel laat zich niet alleen kenmerken door kennisvergaring, maar ook door leerlingen te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren wordt op diverse manieren aandacht besteed aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als de personeelsleden van basisschool Cosmicus.

Bij Basisschool Cosmicus is de volgende vacature beschikbaar: