Over ons

Onze missie: Samen zijn we kleurrijk!
Basisschool Baardwijk telt 170 leerlingen, die verdeeld zijn over 8 groepen. Onze school wil goed onderwijs verzorgen waar leerlingen in een gezonde omgeving worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van en met elkaar wordt geleerd. Ook verschillend zijn wordt gewaardeerd. Iedereen is anders en dat is mooi. De school is in ontwikkeling op het gebied van kwaliteit en didactiek. Er heerst een zeer plezierig, pedagogisch klimaat en we ervaren de kinderen en ouders als zeer dankbaar.

Onze visie:
Onze school wil goed onderwijs verzorgen waar leerlingen in een gezonde omgeving worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Wij leiden leerlingen op tot wereldburgers van morgen. De school helpt kinderen in het opdoen en vergroten van de benodigde kennis, houding en vaardigheden om zich staande te houden in de samenleving waarin wij leven. Kinderen leren om samen te spelen, te leren, te leven en te werken. Ze leren omgaan met tegenslagen en successen en leren om te gaan met vrijheid en democratie en de verantwoordelijkheid die dat vraagt.
Dit bereiken wij door het bieden van een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit betrokkenheid, saamhorigheid en uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. Wij maken hiervoor gebruik van alle zintuigen en leren niet alleen door te luisteren, maar juist ook door te kijken, door te vragen, door te denken, door te voelen, door te proeven en door te doen.
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van en met elkaar en ook van en in de wereld wordt geleerd en waar verschillend zijn gewaardeerd wordt. Iedereen is anders en dat is mooi. 

Gezamenlijke ambitie:
Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving is daarbij vanzelfsprekend. Er wordt geleerd als kinderen betrokken zijn. Kinderen leren door te doen en te ervaren. Daar is een inspirerende leeromgeving voor nodig. Kinderen leren en ervaren dat er verschillen zijn. Deze verschillen juichen wij toe en zien wij als een kracht. Samen en door samenwerking bereiken we meer met het belangrijkste uitgangspunt:
 
“Niet iedereen kan een marathon winnen, maar wel een persoonlijk record lopen en dat is GOUD!”

Bij Baardwijk is de volgende vacature beschikbaar: