Over ons

In de regio Haarlem zorgt de Auris Prof. van Gilseschool voor onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Leerlingen kunnen onderwijs volgen op de locaties in Hoofddorp, Heemskerk en Haarlem. Na groep 4 (Hoofddorp en Heemskerk) vervolgen leerlingen het onderwijs op de Auris Prof. van Gilseschool in Haarlem of ze stromen uit naar groep 5 van het regulier of speciaal basisonderwijs. Na groep 8 stromen de leerlingen uit naar het VSO of naar het regulier VMBO.
 
De Auris Prof. van Gilseschool is sinds 1 augustus 2015 onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal.

Bij Auris Prof. van Gilseschool is de volgende vacature beschikbaar: