Over ons

Het Auris College Rotterdam is een VSO school voor leerlingen met een cluster 2 indicatie. De school is gelegen in Rotterdam, Prins Alexander en telt ongeveer 200 leerlingen in de afdelingen praktijkonderwijs en vmbo. De leerlingen hebben een leeftijd tussen de 12 en 20 jaar. De gemiddelde klassengrootte bedraagt 13 leerlingen.
 
Het Auris College Rotterdam is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten van Auris zijn voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing. Auris bestaat uit scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, audiologische centra, aanmeldpunten, ambulante dienstverlening, zorggroepen, gezinsgerichte behandeling en een centraal bureau.
De kernwaarden van Auris zijn: de cliënt centraal, intern en extern verbinden en resultaat en rekenschap.

Bij Auris College Rotterdam is de volgende vacature beschikbaar: