Over ons

Een schokkende gebeurtenis, op kleine of grote schaal, kan ernstige gevolgen hebben voor mens, organisatie of zelfs een hele samenleving. ARQ Diagnostisch Centrum (voorheen Arq Psychotrauma Expert Groep) wil deze gevolgen zoveel mogelijk beperken zodat iemand weer verder kan met zijn leven. ARQ bestaat uit verschillende afdelingen die ieder voor zich een eigen specialisme hebben op het gebied van psychotrauma. We bieden preventieve ondersteuning en -advies, doen wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en geven opleidingen en trainingen. We zorgen voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Daarnaast adviseren wij organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen. Dit doen wij sinds de Tweede Wereldoorlog, met een sterke focus op innovatie; voor heel Nederland maar ook wereldwijd. Met alle psychotrauma expertise onder één dak is ARQ daarmee uniek in de wereld.

Wil jij werken voor dé expert op het gebied van psychotrauma en schokkende gebeurtenissen in Nederland? Op een werkplek waar je samen met 350 bevlogen collega’s het verschil kan maken? Lees hieronder waar elke partner in ARQ voor staat en waar wij jouw expertise kunnen gebruiken:

Kenniscentra
Om onze kennis en ervaring rondom psychotrauma te behouden, ontwikkelen en delen heeft ARQ Diagnostisch Centrum verschillende kenniscentra opgericht. 

ARQ Kenniscentrum Impact
geeft advies en ondersteuning aan verschillende organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crises, of andere schokkende gebeurtenissen. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vertaalt de kennis over de Tweede Wereldoorlog en de psychosociale gevolgen voor de Nederlandse samenleving naar vraagstukken van nu, zoals veerkracht, zelfzorg na oorlog, burgerschap, in- en uitsluiting in de samenleving. ARQ Kenniscentrum Migratie bundelt de kennis en expertise van ARQ partners voor optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten.
ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw is een kennis- en informatiecentrum gericht op het verbeteren van de kwaliteit en verspreiding van psychosociale hulp na verlies.

ARQ Centrum’45:
Bij ARQ Centrum’45 zijn we gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld. Naast behandelprogramma’s voor oorlogsgetroffenen bieden we ook hulp voor kinderen en gezinnen, geüniformeerden (veteranen, hulpverleners, personeel van openbaar vervoersbedrijven), slachtoffers van seksueel geweld of misbruik, de naoorlogse generaties en vluchtelingen. ARQ Centrum’45 ontwikkelt daarnaast ook kennis en expertise op het gebied van de psychotraumatologie en doet dat samen met andere ARQ partners in het bijzonder op het gebied van onderzoek, kennisoverdracht en innovatie.

ARQ IVP:
Bij het Instituut voor Psychotrauma (ARQ IVP) houden we ons al meer dan 30 jaar bezig met het ondersteunen van profit en non-profit organisaties voor, tijdens en na werk gerelateerde schokkende gebeurtenissen. Onze preventieve ondersteuning bestaat uit het trainen van werknemers in het omgaan met stress en het oefenen van vaardigheden. Bij acute ondersteuning zorgen we voor crisisopvang, waarbij psycho-educatie een belangrijke rol heeft. De nazorg bestaat uit relatief kortdurende traumatherapie. Daarnaast spelen wij samen met ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises een rol bij de opvang en nazorg na grote rampen, zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede of de ramp met MH17.

ARQ Diagnostisch Centrum
Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) richt zich expliciet op en is gespecialiseerd in het doen van screening en diagnostiek op het gebied van psychotrauma en het verzorgen van second opinions. Het PDC heeft onder meer een landelijke functie voor het Nationaal Korps Politie  met betrekking tot de screening en diagnostiek van  politiepersoneel.

Stichting Pelita:
Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland zijn vertrokken. 

Stichting 1940-1945:
Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945. Ons belangrijkste werk is het uitvoeren van wetten die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast geven we vier keer per jaar een contactblad uit voor onze doelgroep.

Hoe leuk is het werken bij ARQ?
Hoog specialistische behandeling, diagnostiek, onderzoek en kennisoverdracht zijn verankerd in onze organisatie. Wij hebben dan ook het TOPGGz keurmerk. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om vanuit brede expertise een bijdrage te leveren aan o.a. wetenschappelijk onderzoek, aan innovatie en aan ontwikkeling van het behandelbeleid. Wij bieden opleidingsplaatsen, de PioG, GioS en GioP. Daarnaast bieden bij Aios, keuzestages (psychiatrische) psychotherapie bij volwassenen. Continue professionele ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij belangrijk, ook van onze niet-zorgmedewerkers. Wij investeren dan ook veel in deskundigheidsbevordering. Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vinden we essentieel en dat zie je terug in interventies op het gebied van leefstijl, werk/privé balans, werkdruk, employability, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Wat kan ARQ je nog meer bieden?

  • Naast het salaris en vakantiegeld (8%) een eindejaarsuitkering van 8,33% (=  dertiende maand).
  • Pensioenregeling (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), 50% van de pensioenpremie wordt door ARQ betaald.
  • Collectieve ziektekostenverzekering bij IZZ en Zilveren Kruis
  • Vakantie en verlof: op fulltime basis 166 vakantie-uren en 35 LFB (levensfasebudget) uren. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om verlof bij te kopen, maximaal twee maal je wekelijkse arbeidsduur per kalenderjaar.
  • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: met fiscaal voordeel kun je met je brutoloon (of andere bruto componenten) gebruik maken van faciliteiten als o.a. de aanschaf van een (elektrische) fiets, bedrijfsfitness, vergoeding sportcontributie, aanschaf smartwatch/fitbit, museumjaarkaart voor gezin, laptop, tablet computer, extra beeldscherm, bureaustoel voor thuis en uitruil reiskosten woon-werkverkeer met eindejaarsuitkering.
  • Herregistratiebudget: alle medewerkers met een BIG beroep ontvangen een opleidingsbudget waarmee zij zelfstandig de eigen deskundigheid vorm kunnen geven en daarmee kunnen voldoen aan de eisen van registratie en herregistratie.

Bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: