Over ons

De Annie M.G. Schmidt is een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO). Het is een relatief grote school met ca. 200 leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar met speciale onderwijsbehoeften. Op onze school worden dezelfde vakken gegeven als op een reguliere basisschool. Waar het kan op de ‘gewone’ manier, waar nodig op een ‘speciale’ manier. Naast de cognitieve ontwikkeling speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen een grote rol op de Annie M.G. Schmidt.

Bij Annie M.G. Schmidt is de volgende vacature beschikbaar: