Over ons

Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en sociale vaardigheden van de leerlingen.

Altra College Waterland biedt een veilige omgeving waar jij centraal staat. We bieden je ondersteuning om beter met jezelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken we hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. Andere leerlingen behalen bij ons hun diploma.

De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch blijkt dat ze specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet gerealiseerd kunnen worden in het reguliere onderwijs. Altra College Waterland biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen zodat de ontwikkeling niet stagneert.

Bij Altra College Waterland is de volgende vacature beschikbaar: