Over ons

ALASCA is een ambitieuze en innovatieve school voor vwo(plus)- en havo/vwo-onderwijs, die in augustus 2016 van start is gegaan. De school is succesvol en groeit. In schooljaar 21/22 kent de school zo’n 640 leerlingen, verdeeld over zes jaarlagen. Vanwege onze groei zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe collega’s. 

De school kent een geheel eigen onderwijsvisie en curriculumopbouw. Zo wordt ons onderwijs deels aangeboden in de vorm van (interdisciplinaire) modules, in plaats van vakken. Dit betekent dat docenten zelf lesmateriaal ontwikkelen en onderwijs verzorgen dat breder is dan de reguliere schoolvakken. Filosofie, Engels, kunst en digitale vaardigheden nemen daarbij een prominente plaats in. In de bovenbouw wordt deze aanpak gecombineerd met een examengerichte, monodisciplinaire aanpak.

De school hecht bijzondere waarde aan het bieden van inhoudelijke uitdaging op havoplus/vwoplus-niveau en, waar mogelijk, maatwerk in leren. We werken met leerlingen aan hun academische en analytische vaardigheden, maar hechten ook waarde aan persoonsvorming en maatschappelijke betrokkenheid.

Leerlingen worden opgeleid om veel samen te werken, zelfstandig te werken en hun eigen werk zelf te plannen en te organiseren. Dat vraagt veel van hen en van de begeleidende docenten. De school biedt waar mogelijk maatwerk, zodat leerlingen meer tijd kunnen nemen voor sommige modules of deze kunnen herkansen. Daarnaast biedt de school voldoende mogelijkheden tot versnellen en verdiepen voor ambitieuze en bijzonder getalenteerde leerlingen.

Sinds het schooljaar 2021/2022 biedt de school ook het Engelstalige Diploma Programme van het International Baccalaureate (IB) aan.


Meer informatie over de school, ons curriculum en onze onderwijsaanpak is te vinden op http://alasca.espritscholen.nl

Bij ALASCA is de volgende vacature beschikbaar: