Over ons

Het doel voor 2050 is een wereld zonder afval. Een wereld waarin afval grondstof is. De recycling van verpakkingsafval levert een bijdrage aan deze circulaire economie. Nu al wordt ruim 80% van al het verpakkingsafval gerecycled en hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Afvalfonds Verpakkingen vergoedt de inzameling en recycling van huishoudelijke verpakkingen. Daarvoor betalen de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen een vergoeding aan ons: ‘de afvalbeheersbijdrage’. Wij leggen verantwoording af aan de overheid en werken samen met de andere partijen in de recyclingketen aan een zo effectief en efficiënt mogelijk systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen. Wij leveren een bijdrage aan de circulaire economie vanuit de kernwaarden: klantgerichtheid, transparantie en goede samenwerking binnen de gehele keten.


Bij Afvalfonds Verpakkingen is de volgende vacature beschikbaar: