Over ons

De Admiraal de Ruyterschool is een gemengde school en bevindt zich in een monumentaal pand in het hart van de Baarsjes.
Wij bieden een inspirerende en uitdagende plek en werken met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. We hechten er aan om ons blijvend te ontwikkelen door in gesprek te gaan met:
- leerlingen: onze kinderraad; door af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften.
- ouders: als partners in de opvoeding; als klankbord; in de medezeggenschapsraad; de ouderraad op school; als vrijwilliger of     gewoon als gesprekspartner.
-het team: door voortdurend op een onderzoeksmatige wijze aan onze kwaliteit te werken.

Onderwijs op maat 
Wie moeite heeft met een bepaald vak krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten. Dit geldt met name voor de vakken taal, lezen en rekenen. De school volgt vorderingen van leerlingen systematisch en nauwgezet om goed op de hoogte te blijven en eventuele achterstanden op tijd te signaleren.
 
Kleine Admiraal
Op de voorschool De Kleine Admiraal krijgen kinderen plezier in samen spelen en leren en wordt veel aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. Zo’n goede voorbereiding op de basisschool geeft leerlingen een zeker gevoel waardoor zij meer kans hebben om de school met succes te doorlopen.
 
Buitenschoolse extra’s
Er wordt actief gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen en ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig werken en positief en constructief met elkaar omgaan.
Een goed schoolklimaat ontstaat door persoonlijke aandacht voor vreugde en verdriet van de kinderen, maar ook door contextrijk te leren: met buitenschoolse activiteiten wordt een extra dimensie aan de leerstof gegeven. Dit maakt de horizon van elke leerling breder.

Bij Admiraal de Ruyterschool is de volgende vacature beschikbaar: