Over ons

MBO Utrecht is een kleinschalige onderwijsinstelling. We bieden met circa 500 medewerkers ruim 50 praktijkgerichte beroepsopleidingen aan ongeveer 5.500 studenten, in uiteenlopende domeinen van het mbo-onderwijs. We werken nauw samen met bedrijven en instanties om een goede afstemming van het onderwijs op de beroepspraktijk te garanderen.

Bij MBO Utrecht dragen alle medewerkers bij aan onze missie: het stimuleren van studenten in hun groei als mens én als zelfbewuste, flexibele professional. Zodat zij blijvend en waardevol bij kunnen dragen aan de samenleving van nu en morgen. En ook onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Wij bieden medewerkers ruimte om ondernemend te zijn, grenzen te verleggen, kansen te zien en iets nieuws te creëren.

Om dat mogelijk te maken, werken wij vanuit drie kernwaarden:
  • Persoonlijk: wij stimuleren studenten om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dit noemen wij Persoonlijk Leren. Dit geldt ook voor onze medewerkers: bij MBO Utrecht krijg jij de ruimte om jouw ambities waar te maken. Vanuit een professionele leeromgeving faciliteren wij jouw professionele ontwikkeling.
  • Verantwoordelijk: wij voelen ons verantwoordelijk om bij te dragen aan een meer duurzame en verdraagzame samenleving. We erkennen, waarderen en vieren verschillen. We werken aan een inclusieve en diverse school en maken ons hard voor een plek waar iedereen zich thuis voelt. Bij MBO Utrecht kan je rekenen op respect, ongeacht herkomst, achtergrond en identiteit.
  • Verbonden: we vormen met elkaar een professionele leergemeenschap waarin we voortdurend samen ontwikkelen. Je leert met en van je collega’s, binnen en buiten MBO Utrecht. Er is ruimte, veiligheid en lef om te experimenteren en daarvan te leren. 
Bij de Academie voor Zorg en Welzijn kunnen studenten onderstaande opleidingen volgen in de volgende richtingen:

Maatschappelijke zorg
• (Persoonlijk) begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3/4)
• BOL opleiding verzorgende IG (niveau 3)

Verpleegkunde
• BOL opleiding verpleegkundige (niveau 4)
• BBL opleiding verpleegkundige (meerdere locaties) (niveau 4)
• BBL opleiding verzorgende IG (niveau 3)

Welzijn
• Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)

De Academie voor Zorg en Welzijn is gehuisvest aan de Columbuslaan 540 te Utrecht.

Bij Academie voor Zorg & Welzijn is de volgende vacature beschikbaar: