Over ons

Meer over onze school:

Onze school is een van de drie scholen binnen de Stichting Van der Huchtscholen in Soest.
Alle scholen zijn algemeen bijzondere scholen op humanitaire grondslag.

De scholen staan open voor iedereen, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, maatschappelijke achtergrond, ras of welk onderscheidend criterium dan ook.

Zijn, weten, doen en samenwerken zijn de kernbegrippen in de missie van de drie
Van der Huchtscholen.

Onze visie kenmerkt zich door het streven naar kleine veilige scholen waarin ieder kind met zijn eigenheden centraal mag en moet staan.
Daarnaast stimuleren wij een zekere maatschappelijke geëngageerdheid en dient er een stevige relatie te zijn met de ouders.

Onze organisatie kent een heldere structuur met een herkenbaar pedagogisch en onderwijskundig concept.

Wij willen de beste leerkrachten , want we willen iedere dag beter lesgeven, beter leren en beter omgaan met elkaar dan de dag ervoor.

Tolerantie, respect en omzien naar elkaar zijn kernwaarden vanuit onze humanitaire grondslag.

Wij zien ouders als onze partners in de begeleiding van onze kinderen.

Het bewaken van normen, waarden en fatsoen is onderdeel van ons dagelijkse aanbod.

Wij willen kinderen gelukkig maken.

In onze ondersteuning van kinderen gaan we ver. Niet ieder kind hoeft een kampioen te zijn. Als er maar wel een persoonlijk record wordt verbroken.

Bij 3e Van der Huchtschool is de volgende vacature beschikbaar: