Over ons

Onze school is één van de drie scholen binnen de Stichting Van der Huchtscholen in Soest.
Alle scholen zijn algemeen bijzondere scholen op humanitaire grondslag. De scholen staan open voor iedereen, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, maatschappelijke achtergrond, ras of welk onderscheidend criterium dan ook.

Zijn, weten, doen en samenleven zijn de kernbegrippen in de missie van de drie Van der Huchtscholen.

Onze visie kenmerkt zich door het streven naar kleine veilige scholen waarin ieder kind met zijn eigenheden centraal mag en moet staan. Daarnaast stimuleren wij een zekere maatschappelijke betrokkenheid en een stevige relatie met de ouders.

Onze organisatie kent een heldere structuur met een herkenbaar pedagogisch en onderwijskundig concept.

Wij willen leerkrachten de omstandigheden bieden om zich te ontwikkelen en ontplooien en samen werken we aan beter onderwijs voor onze leerlingen. 

Tolerantie, respect en omzien naar elkaar zijn kernwaarden vanuit onze humanitaire grondslag.

Wij zien ouders als onze partners in de begeleiding van onze kinderen.

We hechten veel waarde aan respect, normen en fatsoen vanuit ons humanitaire gedachtegoed. Het is het uitgangspunt waarmee we ‘onze’ kinderen elke dag uitdagen om met plezier te leren.

Bij 1e Van der Huchtschool is de volgende vacature beschikbaar: