Over ons

Charim zoekt jou!
 
Zorggroep Charim heeft 15 locaties. Daarnaast verleent de zorggroep diensten en zorg aan huis.Ruim 1400 medewerkers en 1700 vrijwilligers werken aan goede, kwalitatieve zorg voor de ouderen in regio Veenendaal en Zeist.Wij zijnop zoek naar nieuwe medewerkers. Kom jijhet Charim-team versterken?
 
Charim is een veelkleurige organisatie die werk maakt van haar christelijke identiteit. Kernwoorden hierbij zijn: respecteren, faciliteren en – voor wie wil en kan – praktiseren. Van medewerkers verwachten we dat ze binnen professionele kaders vormgeven aan onze identiteit.

Bij Zorggroep Charim is de volgende vacature beschikbaar: