Over ons

Verschoor & Oudshoorn is een adviesbureau gericht op de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Hiervoor zetten wij assessment, coaching, (team)ontwikkelingstrajecten en HR advies in. Ons doel is om partner in ontwikkeling te zijn voor iedereen met wie wij werken. Wij hebben een klein team (3 personen) dat samenwerkt op basis van gelijkwaardigheid, professionaliteit en vertrouwen. Onze opdrachtgevers en relaties zijn hoofdzakelijk organisaties in de profit sector met uiteenlopende vraagstukken over de ontwikkeling, selectie en beoordeling van mensen en strategisch HR-beleid.
 
Verschoor & Oudshoorn is als psychologisch adviesbureau gericht op het versterken van mensen, teams en organisaties. Ons motto is 'Ontketen je kracht' en dit doen wij met assessment, coaching, teamontwikkeling en leiderschapstrajecten.

Bij Verschoor & Oudshoorn is de volgende vacature beschikbaar: