Over ons

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten en achterblijvers van vermissing. In 2015 hielpen we ruim 182.000 slachtoffers op juridisch, praktisch en/of emotioneel gebied. Landelijk werken bij ons circa 1100 onbetaalde en 500 betaalde krachten. Wij spannen ons ook in voor  de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers.
 
Divisie Aanmelding en Algemene Dienstverlening
We werken vanuit drie divisies: een divisie Aanmelding en Algemene Dienstverlening, een divisie Juridische Dienstverlening en een divisie Programma’s en Innovaties. Slachtoffers van een strafbaar feit worden vaak geconfronteerd met emotionele, lichamelijke en/of juridische gevolgen. Vanuit de divisie Aanmelding en Algemene Dienstverlening bieden wij slachtoffers praktische en psychosociale ondersteuning. Daarnaast vindt er beleidsontwikkeling op tactisch en operationeel niveau plaats. In de keten werken we nauw samen met onder andere de politie en het Openbaar Ministerie.
 

Bij Slachtofferhulp Nederland, werkgeb. Noord zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Aantal: 0

Geen resultaten gevonden