Over ons

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector is een bedrijf dat eind 1990 door de sector zelf in het leven is geroepen. Het doel van de SKV is de kwali­teit van kalvervoeders en kalfsvlees te bevorderen en te ga­ran­deren dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende midde­len. Hiertoe worden door de SKV kwaliteitscontroles, waaronder IKB,  uitgevoerd in de gehele productiekolom in onder andere Nederland, België en Duitsland.
 

Bij SKV zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Aantal: 0

Geen resultaten gevonden