Over ons

Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’ en ’Almata’ en de justitiële jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen bieden zorg aan jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ werken circa 300 medewerkers.

De vacature Ambulant Hulpverlener is voor Almata

Almata richt zich op de scholing en behandeling van jongeren die via een rechtelijke machtiging bij ons zijn geplaatst. Ons doel is het probleemgedrag te verminderen en samen te werken aan een realistisch toekomstperspectief. Wij werken voornamelijk met LVB jongeren. Daarbij richten wij ons niet alleen op gedrag, vaardigheden, houding en denkpatronen van de jongere, maar ook op gezinsinteracties, huisvesting, opleiding en werk. Er is eveneens aandacht voor omgaan met vrienden, omgaan met geld, vrijetijdsbesteding, alcohol en drugs.
 

Bij SJSJ Almata zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Geen resultaten gevonden