Over ons

De Draaimolen is een openbare school: iedereen is op onze school van harte welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De Draaimolen 'de vreedzame school' van Barendrecht; de vreedzame school streef er naar om kinderen te leren:
- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
- constructief conflicten op te lossen
- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
- open te staan voor verschillende mensen

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

Twee lokaties:
Stellingmolen 12, 2992 DN Barendrecht
Bachlaan 4, 2992 GK  Barendrecht

Meer informatie vindt u op onze webstie www.dedraaimolen.nl en www.ozhw.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 0180-627431.