Over ons

De Heldringstichting behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen en (ernstige) gedragsstoornissen, in veel gevallen gerelateerd aan trauma, vanuit een beschermde setting naar open voorzieningen (transmurale zorg). Of weer naar huis, indien er een veilige thuissituatie is. Ook biedt Ambulatorium, de polikliniek van de Heldringstichting Multi Systeem Therapie, een opnamevermijdende behandeling, die direct thuis in het gezin wordt ingezet.

Ons aanbod in behandeling en zorg omvat alle terreinen van leven: wonen, leren / werken, vrije tijd en het omgaan met anderen. Het doel is om kinderen en jongeren met ernstige ontwikkelingsproblemen weer een eigen plek in de samenleving te geven, bij voorkeur weer thuis. En nieuwe kansen om verder te bouwen aan hun toekomst, met perspectief. Onze aanpak gaat in eerste instantie uit van de kansen en mogelijkheden die jongeren bij zich dragen, ongeacht hun problemen. Normalisatie staat zodoende centraal, met alle ruimte voor creativiteit en professionaliteit.
De Heldringstichting werkt als trauma geïnformeerde organisatie. Dit betekent dat ieder deel van de organisatie van zorg, van de eerste probleemdetectie tot de re-integratie, is nagelopen op - en aangepast aan - een basaal begrip van hoe trauma inwerkt op een mens, zodat in contact met getraumatiseerde kinderen en jongeren (maar ook de ouders) kwetsbaarheden en triggers voor trauma worden vermeden.

Geef jij deze jongeren een andere jeugd?
Zie jij het als uitdaging om de jongeren stabiliteit, vertrouwen en veiligheid terug te geven? Sta je positief in het leven en ben je verbaal en mentaal sterk? Heb je genoeg creativiteit in huis voor een inspirerende en gedragsturende leeromgeving?
 

Bij OG Heldring is de volgende vacature beschikbaar: