Over ons

Mercurius College: leren met hoofd, hart en handen

Het Mercurius College is een nieuwe middelbare vrijeschool in Delft die in augustus zal starten. Op het Mercurius College leren de leerlingen met hun hoofd, hart en handen. We vormen met het lerarencollege en ouders een gemeenschap waarin we omzien naar elkaar en waar ook je persoonlijke ontwikkeling centraal staat. School is immers een plek waar ontwikkeling centraal staat en bij het lesgeven ben jijzelf natuurlijk het meest waardevolle instrument.  

Iedere dag hebben de leerlingen een vast ritme van periodeles, kunst- en vaklessen. Zo wisselen zij geconcentreerd werken en iets doen op een dag af. Naast de gewone vakken krijgen de leerlingen ook heel veel andere vakken zodat zij kunnen ontdekken wat hun talenten zijn. Zo leren zij zichzelf kennen en zien ze ook de talenten van de anderen

PERIODEONDERWIJS
We werken op het Mercurius College onder andere met periodeonderwijs. Drie weken lang, vijf ochtenden per week, ontwerp je je eigen lessen met een thema binnen één schoolvak, bijvoorbeeld spijsvertering van biologie. De leerlingen maken zelf aantekeningen van de les en zijn actief aan de slag door bijvoorbeeld een presentatie te geven, kaarten te tekenen, proefjes te doen of zelfs een gedicht te schrijven. Vakinhoudelijke excursies en uitstapjes zijn erg welkom. In de eerste en tweede klas worden minimaal de helft van de periodes door de mentor zelf verzorgd (dus geef je in de regel ook periodes buiten je eigen vakgebied, mits je affiniteit hebt met deze vakken.) Na die drie weken volgt er een ander vak voor de leerlingen. Alle vakken komen zo aan de beurt, zodat de leerlingen aan het einde van het schooljaar alle vakken hebben gehad.  De vakken die in periodevorm worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde.


VAKLESSEN
In de middag volgen de leerlingen de vaklessen, dat zijn de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels én wiskunde. In deze lessen worden meestal methodeboeken gebruikt. Ook deze vakken worden zoveel mogelijk met hoofd, hart en handen gegeven.

ZELFVOORZIENEND LEVEN
We leren de leerlingen ook andere dingen. Hoe kweek je groenten, hoe kook je een maaltijd, hoe maak je een stoel of een kledingstuk? Door het maken van eten en producten leer je hoeveel tijd en aandacht er voor nodig is om iets moois of lekkers te maken. Andere producten die je in huis hebt worden waardevoller en je kunt ze misschien ook repareren als ze kapot gaan. Deze vakken krijgen de leerlingen in blokken van 3 tot 6 weken.

KUNST
Naast al deze vakken krijgen de leerlingen ook tekenen, grafische technieken, schilderen, fotografie, boetseren en toneel. Op deze manier kunnen de leerlingen van alles uit proberen om te zien waar zij goed in zijn en wat ze leuk vinden.In de kunst- en handvaardigheidsvakken kan iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Voor iedereen is er voldoende ruimte om dat op eigen manier te doen. Alle leerlingen hebben daarnaast met hun klas elke week muziek en zingen tot het eindexamen.

BEWEGEN
Natuurlijk hebben de leerlingen ook gym. Daarnaast is er ook nog een ander bewegingsvak: euritmie, bewegen op taal en muziek.

KAMPEN
Tijdens de kampen zoeken we de natuur op zoals in een survivalkamp. Verbinding met en respect voor natuur vinden we belangrijk en daar maken we graag tijd voor.

AFWISSELING
Iedere dag hebben de leerlingen dus vakken waar je je goed moet voor concentreren, maar ook vakken waar zij juist even lekker kunnen bewegen en ervaren, zoals bij de vakken kunst en ambacht. Door het jaar heen hebben we ook jaarfeesten die we met de hele school vieren. Zo hebben we het herfstfeest, waar we dingen doen die moed vragen, zoals in bomen klimmen. Tijdens het zomerfeest is er een grote picknick met iedereen, ook met ouders, broers en zussen. 

VEEL CULTUREN
We vinden het belangrijk dat iedereen terecht kan op onze school.
We hebben daarom door het jaar heen aandacht voor culturen en feesten.

Bij Mercurius College Delft is de volgende vacature beschikbaar: