Over ons

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.
Geloof jij… dat het Leger des Heils jou nodig heeft?

Ons team
De Majoor Bosshardtburgh is een voorziening voor 36 volwassen mannen en vrouwen, die naast verzorging en/of verpleging ook begeleiding nodig hebben. Deze bewoners zijn merendeels dak- en thuislozen met multi problematiek op het gebied van huisvesting en somatische (lichamelijke) problematiek en/of verslaving en/of verstandelijke beperking en/of justitiële problemen.
In de Majoor Bosshardtburgh wordt opvang geboden en de basis gelegd voor doorstroom naar een andere woonvorm door het starten van dagbesteding, in kaart brengen van schulden en aanvragen van benodigde diagnostiek en indicaties. Ook biedt de Majoor Bosshardtburgh de mogelijkheid tot overbruggingszorg vanuit een andere maatschappelijke opvang afdeling of de thuis(zorg) situatie indien er sprake is van acute somatische problematiek. Vanuit het team wordt verzorging, verpleging en begeleiding geboden naast een aantal uren door de gedragswetenschapper om de benodigde zorg en begeleiding te kunnen bieden. Men verblijft ongeveer 6 maanden in Majoor Bosshardtburgh

Bij Majoor Bosshardtburgh | Leger des Heils zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Wij helpen je graag verder op JoBBsquare. Wekelijks hebben wij hier 7000 nieuwe vacatures!

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen