Over ons

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.
Geloof jij… dat het Leger des Heils jou nodig heeft?

In Woonzorgcentrum Merenhoef wonen op de hoofdlocatie in Maarssen, 39 bewoners met verpleeghuiszorg PG en 40 bewoners met vooral een somatische zorgbehoefte. Door de verbouwing wonen er tijdelijk 26 bewoners van de somatische afdeling op Zuylenstede in Utrecht Overvecht onder onze zorg.
Wij bieden dagactiviteiten aan voor senioren met (beginnende) geheugenproblemen en hun evt. mantelzorgers (Amandelhof en Blijf Actief Groep). Mensen kunnen bij ons zelfstandig wonen in onze aanleunwoningen. Ook bieden we hen en onze regio ook thuiszorg aan. Soms is dit kortdurend gedurende een herstel, vakantieperiode of voor een dagdeel ter ontlasting van de mantelzorgers.
Merenhoef streeft ernaar een open huis te zijn. Een huis waar zowel bewoners, familie en naasten, vrijwilligers, leerlingen en stagiairs zichzelf kunnen zijn.
We zijn een huis waar kwaliteitsvolle en warme zorg voorop staat. Bij ons staat de vraag 'Wat is voor de bewoner belangrijk om fijn te kunnen wonen?' centraal. We willen hierbij echt aansluiten bij de wereld en wensen/behoeften van onze bewoners. We laten de regie ook bij hen. We ondersteunen de bewoner en de familie als zij een hulpvraag stellen. We gaan hier graag, op een professionele manier op in en vinden het leuk om out-of-the-box te denken. Een warme en respectvolle basishouding is ons eigen.

Bij Leger des heils | Woonzorgcentrum Merenhoef zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Geen resultaten gevonden

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen