Over ons

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.
Geloof jij… dat het Leger des Heils jou nodig heeft?

In Woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen gaat het om prettig wonen en werken. Dat is voor ons goede zorg! Bij ons staat de vraag centraal: 'Wat is voor de bewoner belangrijk om fijn te kunnen wonen?'. Hoe kan de bewoner zelf nog zoveel mogelijk 'baas' blijven over eigen leven? Ons uitgangspunt is dat we aansluiten op wat de bewoner prettig vindt of zelf altijd gewend is geweest. Als team zijn wij bereid om ver te gaan, voor ons bestaat er simpelweg geen 'nee'.
In Merenhoef wonen 39 bewoners met verpleeghuiszorg PG en 40 bewoners met vooral een somatische zorgbehoefte. Ook kunnen mensen zelfstandig wonen met zorg bij de hand in onze aanleunwoningen. We vergeten onze 'buren' ook zeker niet. Mensen kunnen elkaar ontmoeten in ons gezellige restaurant of bij een leuke activiteit. Ook verlenen we in de buurt zorg bij mensen thuis. Soms is dit kortdurend gedurende een herstel, vakantieperiode of voor een dagdeel ter ontlasting van de mantelzorgers. Verder zijn er op dit moment werkzaamheden aan de gang om onze buurtfunctie uit te breiden met extra aanleunwoningen en medische voorzieningen.
Merenhoef is in beweging, waarbij we streven naar tevreden bewoners en collega's.

Bij Leger des heils | Woonzorgcentrum Merenhoef is de volgende vacature beschikbaar: