Over ons

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.
Geloof jij… dat het Leger des Heils jou nodig heeft?

Over Leger des Heils
Het Leger des Heils Midden-Nederland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het is een professionele, flexibele en praktisch ingestelde organisatie.
Bij het Leger des Heils Midden Nederland werken ruim 750 medewerkers die zich dagelijks gedreven en vasthoudend op een cliënt- en belevingsgerichte wijze inzetten.

Wij geloven dat iedereen erbij hoort en mee moet kunnen doen in de samenleving. Ofwel: het gewone dagelijkse leven voor iedereen. We hebben te maken met mensen die door een opeenstapeling van pech of foute keuzes alles zijn kwijtgeraakt, inclusief familie en vrienden waar ze op terug kunnen vallen. Wij helpen waar nodig om dat te herstellen via werk, een zinvolle vrije tijdsbesteding en herstel van relaties. Omdat iedereen ertoe doet!

Bij Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | Midden Nederland zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar:

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen