Over ons

Het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden we de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Door intensieve zorg en begeleiding wordt gewerkt naar het (her)vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie. Dit gebeurt in de verschillende voorzieningen; Jeugdhuis Per Direct, Herstart, Huis en Haarden, Vrouwenopvang, Vast & Verder, arbeidstoeleiding, begeleid wonen, Domus, nachtopvang en een aantal projecten op het gebied van gezinsbegeleiding en wijkgericht werk. (www.legerdesheilsdenhaag.nl)

De GLD flexpool heeft als doel om met de inzet van flexpool medewerkers alle roosters (aan) te vullen, zodat alle diensten binnen de organisatie op een verantwoorde manier kunnen worden gedraaid. De GLD flexpool is verantwoordelijk voor de inzet van flexibele medewerkers op de korte en middellange termijn. De flexpool zal worden ingezet in geval van ziekte, piekbelasting, opleiding of acute situaties waar de inzet van vervangende medewerkers vereist is.

Bij Leger des Heils Den Haag zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Wij helpen je graag verder op JoBBsquare. Wekelijks hebben wij hier 7000 nieuwe vacatures!

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen