Over ons

Kindercentrum Watergraafsmeer Amsterdam biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 12 jaar. De organisatie wil hiermee ouders in staat te stellen om verzorging, opvoeding en het verrichten van betaald werk en/ of andere activiteiten te combineren. De opvangorganisatie heeft als doel de ouders en hun kinderen opvang aan te bieden van een goede pedagogische kwaliteit.
 
Als opvangcentrum zijn wij een aanvulling, verlengstuk en ondersteuning van de opvoeding van thuis.
Ons pedagogisch kwaliteitscredo luidt als volgt:
 
Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt, zich optimaal kan ontwikkelen en waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen, zowel individueel als in groepsverband.

KCWA is een toegankelijke kinderopvangorganisatie, en werkt zowel klant- als aanbodgericht.

Wij staan voor flexibiliteit en kwaliteit van opvang; enerzijds blijven we voortdurend goed kijken naar de veranderende wensen van ouders t.a.v. kinderopvang, de politieke ontwikkelingen en de veranderende werkstructuren in de maatschappij (bijvoorbeeld zzp-ontwikkelingen, flexwerkplekken). Anderzijds zijn we continue bezig met het optimaal verzorgen van kwalitatief goede kinderopvang. En kinderopvang betekent bij KCWA meer dan ‘het opvangen van kinderen als de primaire opvoeders aan het werk zijn’.
Als kindercentrum zijn we dagelijks continue bezig met de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0 tot 13 jaar. Naast de ouder(s)/verzorger(s) thuis en eventueel de leerkracht op school zijn wij 2e of 3e opvoeder in lijn. We voelen ons heel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind dat bij ons opgevangen wordt.

Daarbij geloven wij dat wij als kinderopvangorganisatie een professionele meerwaarde kan zijn op de thuis/gezinssituatie.
Een kind komt tijdens de opvangperiode terecht in een (veel) grotere groep dan hij van thuis gewend is. Binnen deze grotere groepssetting kan een kind bij uitstek zijn sociale en persoonlijke competenties ontwikkelen. Daarbij leert een kind zich te ook socialiseren in groepsverband, en maakt hij kennis met de rijkdom van diverse culturen en achtergronden.
Bij KCWA werken uitsluitend pedagogisch geschoolde medewerkers die hun vak hebben gemaakt van de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen. Zij ondersteunen ieder kind in het verwerven van bovengenoemde competenties en het zich eigen maken van de heersende normen en waarden. De professionele begeleiding is daarnaast uiteraard gericht op het waarborgen van een fysiek en emotioneel veiligheidsgevoel bij ieder kind, waardoor ieder kind op eigen wijze volledig tot ontplooiing kan komen.

In de organisatie staat het volgende kindbeeld centraal:
 
“Het kind wil graag leren en leert in contact met de ander en de wereld om zich heen. Het kind ontwikkelt zichzelf als het in vrijheid mag onderzoeken en ontdekken. Elk kind mag dat op zijn eigen manier doen. Het is een persoon met eigen mogelijkheden en kracht. In creatieve activiteiten kan een kind zich volledig vrij uiten. Het kind geeft zelf aan waar het behoefte aan heeft. Het kind kan er op vertrouwen dat de betrokken volwassene hem tijdig zal begrenzen als dit nodig is om een gezonde ontwikkeling te waarborgen. Let wel, het kind mag risico’s nemen; van fouten leert het kind”
 
KDV De Bibelebontseberg, TSO Het Middaguurtje en BSO De Beukelseberg staan voor een krachtige leeromgeving waar het kind door zijn belevenissen en experimenten tijdens het spelen, kennis en vaardigheden mag en kan verwerven.

Op basis van ons kindbeeld begeleiden en stimuleren we het kind vanaf zijn komst op het kinderdagverblijf naar een zelfstandig, zelfredzaam kind van 12 jaar dat zich zelf waardeert en vertrouwt.
 
 

Bij KCWA zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Geen resultaten gevonden