Over ons

Vanaf 1 januari 2017 gaat Indebuurt033 het welzijnswerk in Amersfoort coördineren. Als Indebuurt033 willen wij alle inwoners mee laten doen, sociaal, maatschappelijk en waar mogelijk economisch. Wij ondersteunen inwoners waar nodig bij het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven, inwoners weten tenslotte het beste wat er leeft en speelt in de wijk en in de stad.

Wij zetten ons in om het ‘wij-gevoel’ te versterken binnen de verschillende wijken van Amersfoort, door te bouwen aan sterke sociale netwerken en professionele dienstverlening. Wij werken samen met vrijwilligers en ondersteunen actief mantelzorgers, want informele oplossingen werken vaak sneller en beter dan professionele ondersteuning. We ondersteunen de inwoners die kwetsbaar zijn of minder zelfredzaam, om hen zo goed en snel mogelijk weer op eigen kracht deel te laten nemen aan de sociale netwerken, op straat-, buurt- en wijkniveau en wanneer nodig stedelijk. We stimuleren inwoners om te ontdekken wat hun vaardigheden zijn en helpen ze vervolgens met talentontwikkeling. Wij geven de voorkeur aan groepswerk boven individuele hulp, dan vergroten inwoners ook direct hun sociale vaardigheden en netwerk. Zo werken wij aan een stevigere sociale basisinfrastructuur in Amersfoort.

“Wij verbinden, zijn daadkrachtig en positief”

Bij Indebuurt033 zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Aantal: 0

Geen resultaten gevonden