Over ons

Incluzio
Incluzio levert een doorslaggevende bijdrage aan een samenleving waarin elk individu meedoet, meetelt en van betekenis is. Dat is ook de oorsprong van de naam, Incluzio. Dit doet zij door integrale oplossingen te bieden. Geen hokjes denken meer, stoppen met bureaucratie en versnippering, niet meer mensen van het kastje naar de muur sturen.

Incluzio combineert zorg, ondersteuning en dienst­verlening en pakt problemen met mensen en buur­ten integraal, resultaatgericht en innovatief aan. Incluzio is in de afgelopen drie jaar gegroeid naar een bedrijf met bijna EUR 100 miljoen omzet, circa 3.000 medewerkers en een supportstaf in Schiedam

Incluzio is onderdeel van de Facilicom Group, één van de grootste familiebedrijven van Nederland gevestigd in Schiedam en met ruim 30.000 medewerkers. Facilicom Group is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten en is groot geworden met efficiënte inzet van mensen, integratie van taken en resultaatgericht werken.
Incluzio, in 2013 door Facilicom Group opgericht, wil deze competenties toevoegen aan de (jeugd)zorg en het sociale domein.

Bij Incluzio zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: