Over ons

De Immanuelschool is een buurtschool, in stadsdeel Nieuw-West, voorheen Geuzenveld-Slotermeer. 
De school is gehuisvest in een kleurrijke omgeving en in een prachtig nieuw gebouw. 

We willen dat onze leerlingen hun kwaliteiten ontplooien. Allereerst op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen maar ook op creatief, technisch, economisch, spiritueel en sportief gebied.
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang.
We willen een school zijn waarin alle kinderen zich prettig en veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. 
De Immanuelschool heeft een continurooster.

Bij Immanuel School is de volgende vacature beschikbaar: