Over ons


Grondstoffencentrum Nederland BV
Grondstoffencentrum Nederland BV (GSCN) is een jong bedrijf, centraal gelegen tussen de asfalt-, bouw- en productiebedrijven, goed te bereiken via de A15 en N835 en via het Amsterdam-Rijnkanaal met een eigen kade waardoor er makkelijk toegang is tot industriële bedrijven en reststromen. De locatie Tiel beschikt over een uitgebreide vergunning waardoor het mogelijk is om verschillende reststromen in te nemen en af te zetten. GSCN is opgericht om de steeds schaarser wordende waardevolle primaire grondstoffen te verwerken voor hergebruik. Deze gerecyclede grondstoffen dienen qua kwaliteit en duurzaamheid niet af te wijken van de oorspronkelijke grondstoffen. Wij trachten met de verwerking van afvalstoffen aansluiting te vinden in de keten van onze afnemers. Door ketenbeheer kunnen gerecyclede afvalstoffen optimaal worden ingezet in de productieprocessen van derden. Door een nauwe samenwerking binnen de afvalketen, zijn we in staat om een grotere toegevoegde waarde te realiseren voor onze klanten en directe leefomgeving. 

Bij Grondstoffencentrum Nederland BV (GSCN) is de volgende vacature beschikbaar: