Over ons

De DCMR is de omgevingsdienst van 15 gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. De DCMR verleent omgevingsvergunningen (milieudeel) voor grote, risicovolle bedrijven. We inspecteren 26.000 bedrijven en adviseren over ruimtelijke vraagstukken. Het werken voor verschillende opdrachtgevers, ieder met hun eigen aandachtspunten, is complex, en vraagt om zorgvuldigheid zonder efficiency uit het oog te verliezen.

Bij DCMR Milieudienst Rijnmond zijn de volgende 4 vacatures beschikbaar: