Over ons

Het Corlaer College is een innovatieve topschool voor talent. Een brede scholengemeenschap op protestants christelijke grondslag, die alle richtingen van vmbo t/m havo/atheneum aanbiedt in Nijkerk. Het Corlaer College werkt vanuit heldere waarden en een heldere visie waarin relatie, autonomie en competentie centraal staan. Deze visie en de vertaling daarvan in het onderwijsconcept, met een eigen inkleuring voor vmbo en havo/atheneum, heeft alle afdelingen het predicaat excellent opgeleverd. Een prestatie van formaat. De school is door de aantrekkende werking van het innovatieve onderwijsconcept en de brede waardering daarvoor, in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid naar de huidige omvang van omstreeks 2.100 leerlingen, gelijkelijk verdeeld over vmbo en havo/atheneum. Uitdaging is om dit aantal vast te houden in het licht van demografische trends én om de onderwijskundige voorsprong te behouden. Er werken 227 mensen bij het Corlaer College.

Het Corlaer College is onderdeel van de Meerwegen scholengroep, die eigentijds christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zes scholen: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs (Nijkerk)/Pr033College (Amersfoort). Elke school wordt aangestuurd door een schoolleider die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar school. Zij worden aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur (CvB), dat eindverantwoordelijk is en wordt ondersteund door het staf- en bestuursbureau. 

 

Bij Corlaer College zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Wij helpen je graag verder op JoBBsquare. Wekelijks hebben wij hier 7000 nieuwe vacatures!

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen