Over ons

CONRISQ Groep is een holding waarbinnen vijf zelfstandige stichtingen hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is CONRISQ.

In de CONRISQ Groep werken jeugdzorginstellingen, forensische psychiatrie en GGZ samen op het gebied van kennis en kunde en in de ondersteuning. In nauwe samenwerking met de stichtingen binnen de CONRISQ Groep die jeugdzorg en (forensische) GGZ bieden, willen we vanuit de holding ruimte bieden en ideeën tot bloei laten komen. De werkwijze is onderzoekend en innovatief. Vanuit het moreel kompas wordt gewerkt aan onvoorwaardelijke relaties met jongeren, gezinnen en patiënten door betrokken en betrouwbaar te zijn.

Binnen de jeugdzorg van de CONRISQ Groep zorgen de dochterstichtingen vanuit regionale teams voor verbindingen om jeugdigen en gezinnen verder te helpen. Wij geven niet op, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. Wij helpen zonder waardeoordeel, op basis van respect en gelijkheid. Hulp is divers en altijd op maat. Professionals zetten zich met hart en ziel in om jongens en meisjes veilig en liefdevol te laten opgroeien zodat zij meetellen, kansen krijgen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien.

Bij CONRISQ Groep zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Wij helpen je graag verder op JoBBsquare. Wekelijks hebben wij hier 7000 nieuwe vacatures!

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen