Over ons

Christelijk College Schaersvoorde is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met ongeveer 1700 leerlingen. De vier locaties met een eigen cultuur, twee in Aalten, één in Dinxperlo en één in Winterswijk bieden de leerlingen een ruime keuze. De onderwijsvisie van Schaersvoorde is gebaseerd op drie pijlers:

‘elke leerling wordt gezien’
‘een gezamenlijke (leerling en docent) verantwoordelijkheid voor eigentijds onderwijs’
‘we zijn in contact met elkaar’.
Dit leidt tot grote onderlinge betrokkenheid bij de teams, passende zorg en korte lijnen. De school staat in het midden van de regionale samenleving en weet zich op verschillende wijzen sterk verbonden met het bedrijfsleven.

Het onderwijs is kwalitatief goed, het biedt de leerlingen structuur en er is ruimte voor innovatie. De Slingelaan heeft een Technasium en in een maatwerkklas wordt het gepersonaliseerd leren verder ontwikkeld. In Dinxperlo wordt gewerkt aan onderwijs voor 0 tot 16-jarigen en in Winterswijk krijgen de havo en vwo-leerlingen de eerste twee jaar gezamenlijk les. Op het vmbo in Aalten wordt het curriculum mede ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Internationalisering maakt als vanzelfsprekend deel uit van het rijke aanbod op Schaersvoorde.

Gezien de demografische ontwikkeling is het van belang actief samen te werken met partners binnen en buiten de school en na te denken over vorm en inhoud van ‘krimp proof’ onderwijs. De inzet van meer ict zou hierbij ondersteunend kunnen zijn. Teams denken mee over creatieve oplossingen.

De managementstructuur is recent aangepast. Het managementteam is teruggebracht tot de rector en de onderwijsdirecteur. De rector zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt dit samen met de onderwijsdirecteur naar concreet beleid. De onderwijsdirecteur geeft leiding aan de negen teamleiders en een deel van het ondersteunend personeel.

Bij Christelijk College Schaersvoorde is de volgende vacature beschikbaar: