Over ons

Agathos, is een trainings- en adviesbureau met als doel om (organisatie)-veranderingen succesvol te laten verlopen. We doen dit door het verbeelden van de verandering met behulp van interactieve multimedia, met metaforen, met behulp van acteurs, met interactieve workshops, trainingen en simulaties. We gaan hierbij uit van het principe dat de veranderingsbereidheid groter wordt naarmate de organisatieverandering in gedrag tastbaar wordt. We zijn een klein bureau met een grote mate van collegialiteit. Samenwerken is een must. Onze klanten zijn veel eisend en verwachten hoogwaardige leer- en ontwikkelprogramma’s die effect hebben op zowel individueel- als organisatie niveau. Agathos richt zich op leren en ontwikkelen binnen de overheid. Zo werken wij veelal binnen gemeenten, provincies en ministeries. Zowel op individueel niveau (coaching en intervisie), groepsniveau (teambuilding, collectieve leertrajecten) en organisatieniveau (leergangen en organisatie veranderingstrajecten). Deze drie niveaus komen bijvoorbeeld in onze trainee- en high potential programma’s samen.

 

Bij Agathos is de volgende vacature beschikbaar:

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen