Over ons

Afvalfonds Verpakkingen voert een steeds sterkere regierol in de keten van verpakkingen. Daarmee geeft zij namens het collectieve verpakkende bedrijfsleven invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid, die de komende jaren verder zal worden uitgebreid. Bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen betalen een bijdrage, de zogeheten ‘Afvalbeheersbijdrage’ aan Afvalfonds Verpakkingen. In totaal int het fonds jaarlijks zo’n 300 miljoen euro. Daarmee worden de kosten voor de inzameling t/m recycling van huishoudelijk verpakkingsafval betaald en levert het verpakkende bedrijfsleven een bijdrage aan de aanpak van zwerfafval en het verduurzamen van verpakkingen.

Onze missie en kernwaarden
Afvalfonds Verpakkingen zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Daarmee levert Afvalfonds Verpakkingen een bijdrage aan de circulaire economie. Het streven is om de milieu-impact en de kosten in de verpakkingsketen te minimaliseren. Onze kernwaarden zijn: klantgerichtheid, transparantie en goede samenwerking binnen de gehele keten.

Bij Afvalfonds Verpakkingen is de volgende vacature beschikbaar: