Over ons

Bij Adelante in Valkenburg a/d Geul komen kinderen en jongeren voor revalidatie, speciaal onderwijs, opvang, woontraining of voor het medisch kinderdagverblijf Contigo in Kerkrade. Adelante biedt professionele zorg- en hulpverlening aan kinderen/jongeren met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking. De hulpvraag van het kind neemt hierbij een centrale plaats in. Onder het motto Eén kind, één plan worden het onderwijsprogramma, de revalidatie(dag)behandeling, wonen met zorg en ambulante begeleidingsvragen op elkaar afgestemd. Een evenwichtig samenspel tussen behandelaars, onderwijzend personeel, en ouders is hierbij essentieel.
Adelante in Valkenburg heeft een mytylschool die voorziet in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, transitie (arbeidsoriëntatie) en ambulante begeleiding.

Algemene informatie over Adelante: www.adelante-zorggroep.nl 

 

Bij Adelante zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: