Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Rembrandt College is een kleinschalige openbare scholengemeenschap, een zgn. éénpitter voor vmbo tl (mavo), havo en vwo. De school kent een rector/bestuurder, vier beleidsadviseurs en drie onderwijskundige teams onder leiding van een teamleider. De teamleiders worden met betrekking tot de leerlingenzorg ondersteund door zorgcoaches.

Een raad van toezicht fungeert als intern toezichthouder. De school is recentelijk verzelfstandigd. Het Rembrandt College is de enige openbare school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. De school trekt leerlingen vanuit Veenendaal en verschillende omliggende gemeenten. De school telt momenteel 943 leerlingen. 

De school bevindt zich in een gebied met krimp. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat dalen.

Het schoolgebouw is kleurrijk en nodigt uit tot verwondering. Het Rembrandt College is een erkende cultuurprofielschool, herbergt veel creativiteit en biedt leerlingen optimale (keuze)mogelijkheden (o.a. maatwerktrajecten).

De leerling staat centraal en er is veel aandacht voor zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling.
In de tijd dat leerlingen op het Rembrandt College zitten, willen we ze leren om vragen te stellen. We willen ze kritisch leren denken en laten ervaren wat het is om een mening met goede argumenten te kunnen onderbouwen. Creativiteit, technologie en ondernemerschap vormen de blauwdruk van onze school. 

In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Barneveld-Veenendaal.
Op het Rembrandt College staan leerlingen centraal. Als leren niet vanzelf gaat heb je soms een zetje nodig. Mentoren spelen in de leerlingzorg een belangrijke rol. Daarnaast zijn er zorgcoaches, een zorgspecialist en een aantal in- en externe ondersteuners. Onze zorgcoördinator zorgt dat dit allemaal samenkomt. Zij gaat per half februari genieten van haar zwangerschapsverlof. Daarom zijn wij op zoek naar een vervang(st)er.

Wat ga jij doen?

1. Coördinatie uitvoering zorgbeleid en leerlingbegeleiding.

 • plant en coördineert de diverse werkzaamheden in het kader van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen;
 • organiseert en zit overleg voor van het interne zorgteam;
 • stemt ontwikkelingsperspectiefplannen af in overleg met mentoren, zorgcoaches, gespecialiseerde ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden en bewaakt de terugkoppeling van gegevens;
 • ziet er op toe dat de zorgcoach het ontwikkelingsperspectiefplan in het leerlingendossier opneemt;
 • legt afspraken vast voor het plannen van aanmeld-, intake-, en evaluatiegesprekken met interne zorgmedewerkers en/of externe deskundigen en/of ouders en bewaakt de voortgang;
 • draagt zorg voor externe doorverwijzing van leerlingen en voor terugkoppeling ervan;
 • begeleidt zorgcoaches bij de uitvoering van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten;
 • onderhoudt externe contacten die voor de leerlingenzorg van belang zijn;
 • coördineert de faalangst- en examenvreesreductietraining.
 2. Bijdrage ontwikkeling zorgbeleid en leerlingbegeleiding.
 • stelt het jaarlijkse zorgplan op en bewaakt de uitvoering daarvan;
 • analyseert de zorgactiviteiten, verslagen van leerlingbesprekingen en coördineert nieuwe ontwikkelingen inzake leerlingenzorg;
 • bestudeert en analyseert leerlingengegevens, ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg, stelt beleidsnotities op over leerlingbegeleiding;
 • bewaakt de handhaving van vastgestelde afspraken, stappenplannen en protocollen;
 • adviseert bij de opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem;
 • neemt deel aan en vertegenwoordigt het Rembrandt College in relevante externe beleids- en werkgroepen;
 • bewaakt en bevordert de kwaliteitszorg inzake de uitvoering van de zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding;
 • stemt het aanbod van leerlingenzorg van het Rembrandt College af op het regionale zorgaanbod en samenwerkingsverband.
 3. Ondersteunt en begeleidt zorgcoaches bij de aanpak van ondersteuningsbehoeften bij leerlingen door:
 • het ondersteunen van de zorgcoaches bij het voeren van intakegesprekken, waarbij de problematiek van de leerling op school en binnen de gezinnen in kaart wordt gebracht;
 • het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaring bij het loket van het samenwerkingsverband;
 • het beslissen over plaatsing van een leerling in het Speciaal Onderwijs en/of ander extern (bovenschools) arrangement;
 • het participeren in het zorgcoördinatorenplatform van het samenwerkingsverband;
 • het bewaken van uitvoering van ontwikkelingsperspectiefplannen door de mentoren;
 • het leren signaleren van ondersteuningsbehoeften bij leerlingen;
 • het ondersteunen van de zorgcoaches bij contacten met instellingen voor hulpverlening;
 • het geven van thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers van het Rembrandt College over zorg-gerelateerde probleemsituaties.
 Met wie heb jij contact?
 • met het MT om beleid voor te bereiden om af te stemmen;
 • met de zorgcoaches en teamleiders over de afstemming van het programma van begeleiding en de uitvoering door de interne en externe begeleiders;
 • met scholen voor primair of voortgezet (speciaal) onderwijs over leerlingen die zich aangemeld hebben;
 • met zorgcoaches over aanmelding voor de tweedelijns zorg om informatie uit te wisselen;
 • met ouders/verzorgers om informatie te verstrekken en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, voorlichtingsavonden e.d.;
 • met externe organisaties om de directe zorg voor (probleem-)leerlingen af te stemmen
 • met het samenwerkingsverband;
 • met de ambulante diensten van scholen voor speciaal onderwijs.
  
Wat bieden wij
 • Inschaling in schaal 10 OOP, conform cao-vo.
 • Een tijdelijk dienstverband van 0,6000 fte, ter vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof tot aan de zomervakantie.

 

Geboden wordt

De functie wordt gewaardeerd in schaal 10 OOP, conform de cao-vo.

Profiel kandidaat


Welke kennis en vaardigheden breng jij mee?

 • relevante opleiding op minimaal HBO denk- en werkniveau (bijvoorbeeld HBO Toegepaste psychologie, HBO Pedagogiek)
 • brede (theoretische) kennis van de onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen op het terrein van de leerlingbegeleiding en zorgsystemen in het voortgezet onderwijs (Passend Onderwijs);
 • kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
 • kennis van sturings- en ontwikkelmodellen voor het organiseren van innovaties op het terrein van interne zorgsystemen en van de regionale zorgstructuur;
 • vaardig in het opstellen zorgbeleid en -plannen;
 • vaardig in het opstellen van rapportages voor het management;
 • vaardig in het communiceren naar in- en externe partners;
 • vaardig in het organiseren en coördineren van het proces van leerlingzorg en -begeleiding.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Indruk maken tijdens je sollicitatiegesprek om sneller die baan te krijgen?

Maak een account aan met zoekprofiel en krijg sollicitatietips over:
 1. Hoe maak ik indruk tijdens het sollicitatiegesprek?
 2. Hoe val ik op met mijn CV tussen alle andere kandidaten?
 3. Hoe schrijf ik een sterke motivatiebrief?
 4. Hoe laat ik Linkedin voor mij werken?