Taken en verantwoordelijkheden

Wij zijn op zoek naar oproepkrachten die flexibel inzetbaar zijn op meerdere afdelingen binnen onze werkeenheid.

Informatie
Als woonbegeleider bied je ondersteuning aan de cliënten van de afdeling. Het doel van deze ondersteuning is om cliënten zo zelfstandig als mogelijk deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer. Hierbinnen ben je mede verantwoordelijk voor de geboden zorg. Je werkt samen met de andere woonbegeleiders om tot een goed zorgaanbod te komen. Doordat je vanuit de flexpool wordt ingezet, zul je op meerdere afdelingen werkzaamheden verrichten.

Wie zijn wij?
Leger des Heils Noord-Holland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Met ruim 400 medewerkers zetten wij ons in voor kwetsbare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben. Ouderen die sterk geïsoleerd leven.
Waar anderen opgeven zien wij kansen.

Wij bieden complexe zorg bij gedragsproblemen, psychische problemen, verslaving en justitiële problemen. Een totaalpakket van professionele begeleiding en behandeling, zowel voor kinderen en hun ouders als voor volwassenen.

Onze visie op de zorg:

 • Altijd kansen
 • Altijd verbonden
 • Altijd vanuit kracht
 • Altijd aanwezig
 • Altijd een oplossing
Vanuit deze kernwaarden willen we onze cliënten ondersteunen in hun weg naar herstel van het gewone leven.

Afdelingsinfo
De flexpool van Leger des Heils Noord-Holland ondersteunt de afdelingen van Leger des Heils Noord-Holland bij het oplossen van planningsproblemen op de korte en (middel)lange termijn. Deze ondersteuning wordt het meest concreet vorm gegeven door de inzet van medewerkers met verschillende deskundigheden in de verschillende voorzieningen binnen Noord-Holland. De flexpool richt zich op de intramurale voorzieningen in heel Noord-Holland. Echter, deze vacature betreft specifiek de afdelingen in Den Helder, Alkmaar, Hoorn en Zaandam. In deze voorzienignen wordt begeleiding geboden aan jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie, justitie en financiën. Van de medewerkers binnen de flexpool wordt verwacht dat zij op korte termijn inzetbaar zijn binnen verschillende voorzieningen, waarbij globaal een verdeling is gemaakt in inzet in de regio Haarlem/Haarlemmermeer en de regio Kop van Noord-Holland. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd iedere flexmedewerker te koppelen aan één van beide regio's.

Profiel kandidaat

 • Je beschikt over een relevante MBO of HBO opleiding;
 • Je bent beschikbaar voor het werken op onregelmatige tijden, veelal ook nacht- en weekenddiensten;
 • Je hebt ervaring binnen de maatschappelijke opvang en/of (intensieve) psychiatrische zorg;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheiden voor het begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelachterstand;
 • Je kan omgaan met moeilijk gedrag en verbaal en/of fysiek geweld en je weet hierin op een gecontroleerde wijze te handelen;
 • Je kan cliënten motiveren en stimuleren in de ontwikkeling;
 • Je beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het verzorgen van rapportages;
 • Je beschikt over probleemoplossend vermogen;
 • Je bent flexibel inzetbaar over meerdere afdelingen;
 • Je onderschrijft de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en je hebt een christelijke levensovertuiging.

Geboden wordt

Wat bieden wij?
Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. In eerste instantie gaan we een contract aan voor de duur van 12 maanden.

Primaire arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden volgens schaal 6 van de CAO Sociaal Werk (maximaal € 3.176,- bij een fulltime dienstverband).
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
 • Opname pensioenfonds PFZW (voorheen PGGM);
 • Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO Sociaal Werk. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget kan naar behoefte worden ingezet in de vorm van tijd of geld.

Meer informatie

Informatie
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met:
Mevrouw J. Bancken, coördinator flexpool.
Bereikbaar op: 088-0657125 of 06-10262812

Procedure

 • Conform het Werving en Selectiebeleid van stichting Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang op deze vacature;
 • Sollicitaties worden enkel in behandeling genomen indien deze worden ingediend middels de knop 'Solliciteer online'. Sollicitaties die op een andere wijze worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • We verzoeken je enkel te reageren indien je voldoet aan de opleidingseisen en een christelijke levensovertuiging hebt. Indien je niet aan deze beide voorwaarden voldoet, zullen wij de procedure met jou niet ingaang.
 • Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden vergoed.
 • Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Wij werven doorlopend kandidaten voor onze flexpool en voeren maandelijks selectiegesprekken voor deze functie.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | Noord Holland


Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De ...

Ik wil meer weten over Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | Noord Holland

Leerling Verpleegkundige HBO-V (32 uur)

GGz Centraal
Ermelo, Amersfoort, Hilversum, Almere
Logo GGz Centraal

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen