Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Op de Leeuwenhartschool komen leerlingen uit de hele Hoeksche Waard.&nbsp;De school heeft ongeveer 180&nbsp;leerlingen. Doordat de Leeuwenhartschool een kleinschalige school is kennen alle kinderen elkaar.<br /><br />Onderwijs met hoofd, hart en handen<br />Steeds meer ouders kiezen voor vrijeschoolonderwijs. Naast vakken als lezen, schrijven en rekenen, bieden wij ook vakken aan als schilderen, euritmie, aardrijkskunde, Engels en toneel. Naast de cognitieve ontwikkeling ondersteunen we ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van het kind.<br /><br />Zichzelf ontwikkelen<br />Wij zoeken naar de kwaliteiten van het kind en stimuleren de leerlingen om een proactieve levenshouding te ontwikkelen. De Leeuwenhartschool wil dat kinderen de moed ontwikkelen zichzelf te zijn om open en leergierig de wereld tegemoet te treden.<br /><br />In het vrijeschoolonderwijs gaan leren en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Vrijeschoolonderwijs is m&eacute;&eacute;r dan gewoon goed onderwijs. Naast cognitieve vaardigheden wordt er veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. Met dit onderwijs voor &lsquo;hoofd, hart en handen&rsquo; zorgt de vrijeschool dat leerlingen de bagage krijgen die ze nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen &eacute;n daarmee ook een rol kunnen nemen in de ontwikkeling van de toekomst. Ons pedagogisch kompas wordt bepaald door begrippen als creativiteit, verantwoordelijkheid, vitaliteit en ambitie.<br /><br />De Leeuwenhartschool is een van de acht scholen vallend onder de Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland.&nbsp;<br /><br />De vrijescholen in Zuid-Holland zijn in 2011 gaan samenwerken om sterker te staan. De Stichting SVZH vormt het bevoegd gezag van acht vrijescholen. Samen staan we financieel sterker. Samen organiseren we de verbetering van de onderwijskwaliteit door bijvoorbeeld een eigen auditsysteem. Samen zorgen we voor de scholing en ontwikkeling van onze medewerkers in de SVZH academie. Samen kunnen we een aantrekkelijk personeelsbeleid voeren en kunnen we de vraag naar nieuwe leraren beter aan. Samen zorgen we voor goede onderwijshuisvesting. En samen kunnen we ervoor zorgen dat er effectief aan wet- en regelgeving wordt voldaan ten aanzien van sturing en verantwoording.<br /><br />De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland heeft scholen in Den Haag, Delft, Rotterdam (3x), Krimpen aan den IJssel, Dordrecht en Oud- Beijerland.<br />Kijk voor meer informatie over de scholen en contactinformatie op onze website :&nbsp;<a href="https://www.svzh.nl/scholen/">https://www.svzh.nl/scholen/</a><br />Kijk voor al onze vacatures op:&nbsp;<a href="https://vrijeschoolleerkracht.svzh.nl/vacatures">https://vrijeschoolleerkracht.svzh.nl/vacatures</a><br /><br />&nbsp;
<strong>Wat voor school zijn wij</strong><br> Op de Leeuwenhartschool zitten leerlingen uit de hele Hoeksche Waard. Onze school staat als een huis: een krachtig en warm team met veel kennis van zaken. Op onze school zitten 180 leerlingen. We werken hard aan onderwijs dat zich – met een groeiend aantal leerlingen – blijft vernieuwen en verdiepen. Je krijgt bij ons veel ruimte voor eigen initiatief. Eigen ideeën moedigen we van harte aan.<br> &nbsp;<br> Vrijeschoolonderwijs betekent boven alles dat je als leerkracht de kans krijgt om er voor iedere leerling en voor de klas als groep te zijn, om echt te kijken naar wat een leerling nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen. Kunstzinnig onderwijs, oog voor tradities en aandacht voor elkaar vinden we op onze school belangrijk.<br> <br> <br> <strong>Wat ga je doen</strong> <ul> <li>Als leerkracht op de vrijeschool ben je minimaal drie jaar verbonden aan dezelfde klas. Hierdoor leer je je leerlingen echt kennen. Je stemt je onderwijs af op de onderwijsbehoeften van elke leerling en van de groep. Je begeleidt de leerlingen in hun ontwikkeling.</li><li>Binnen de vastgestelde lesstof geef je zelf vorm en invulling aan je lessen. Dat is hard werken, maar het is ook afwisselend en geeft energie. Want je geeft les vanuit je eigen enthousiasme en kennis.</li><li>Vrijeschoolonderwijs is meer dan taal en rekenen. Je leert je leerlingen zich cognitief te ontwikkelen, maar ook sociaal-emotioneel en motorisch. Leren met hoofd, hart en handen, dus.</li></ul> <br> <br> &nbsp;

Profiel kandidaat

<strong>Wat breng je mee</strong> <ul> <li>Je bent een goede leerkracht, maar vooral ook een goede pedagoog. Je kijkt en luistert naar de leerlingen en past je lesstof aan op wat iedere leerling nodig heeft.</li><li>Je bent jezelf. Je hebt eigen ideeën over hoe we samen ons onderwijs nog beter vormgeven.</li><li>Je hebt bij voorkeur een vrijeschool-pabodiploma of de bereidheid om deze te halen (applicatiecursus).</li><li>Je voelt je thuis bij de vrijeschool en de antroposofie.</li></ul> &nbsp;<br> <strong>Verder is het fijn als je ervaring hebt met</strong> <ul> <li>Lesgeven in het vrijeschoolonderwijs</li><li>Taalmethodiek ZLKLS</li><li>ParnasSys</li><li>Passend onderwijs</li></ul>

Geboden wordt

<strong>Wat krijg je van ons</strong> <ul> <li>Binnen de kaders van het vrijeschoolonderwijs heb je als leerkracht veel autonomie. Hierdoor geef je les vanuit je hart en vanuit jezelf als onderwijsprofessional.</li><li>Een baan waarin je jezelf ontplooit. Bij onze SVZH Academie volg je basisopleidingen, verdiepingscursussen en studiebijeenkomsten.</li><li>Je krijgt coaching en begeleiding ‘on the job’ van je collega’s.</li><li>Een school die staat als een huis, met een ervaren team en goed onderwijs.</li><li>Salaris in functieschaal L10, volgens de cao PO.</li></ul> <br> <strong>Kleine lettertjes</strong> <ul> <li>Je kunt vanaf 1 augustus 2021 beginnen.</li><li>Je krijgt een tijdelijk contract, met uitzicht op een vast dienstverband.</li></ul>

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature

Maak zonder moeite een motivatiebrief om sneller een baan te krijgen

  • Ontvang gratis het stappenplan voor de perfecte motivatiebrief
  • Gebruik 2 voorbeeldbrieven
  • Krijg de juiste vacatures van ons
  • 400.000 werkzoekenden gingen je voor