Taken en verantwoordelijkheden

 ‘SkippyPePijN is een organisatie waar kinderen genieten, ouders voor omrijden en medewerkers voor in de rij staan’.

De RvT van SkippyPePijN is per 1 september 2020 op zoek naar een:

Voorzitter Raad van Toezicht

SkippyPePijN is de grootste kinderopvangorganisatie en werkgever van Pijnacker – Nootdorp en Delfgauw en ontwikkelt zich door tot de meest duurzame, maatschappelijk verantwoorde en betrouwbare samenwerkingspartner. Met 270 medewerkers en 70 vrijwilligers bedienen we dagelijks ruim 2.200 kinderen op 24 locaties. SkippyPePijN werkt, samen met drie schoolbesturen, toe naar diverse Integrale Kind Centra in de komende jaren.

De kernwaarden van SkippyPePijN

  • Betrouwbaarheid
  • Ontmoeten en samenwerken
  • Toekomstbestendig ondernemen
  • Ontwikkelen
  • Pedagogisch partnerschap

 

SkippyPePijN is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

De RvT van SkippyPePijN is per 1 september 2020 op zoek naar een integere, verbindende en onafhankelijke voorzitter met affiniteit met het werkveld. Vanwege een aflopende termijn nemen we per 1 maart 2021 afscheid van onze huidige voorzitter. Benoeming per 1 september  stelt het nieuwe lid in staat om nog enkele maanden door de huidige voorzitter te kunnen worden ingewerkt.

De Raad van Toezicht (RvT) van SkippyPePijN houdt als intern orgaan toezicht op het functioneren van de Bestuurder die de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen van de organisatie. Daarmee houdt de RvT toezicht op de algehele bedrijfsvoering en de pedagogische en maatschappelijke opdrachten die SkippyPePijN zich heeft gesteld. Dit binnen de wet- en regelgeving die voor de sector geldt.

In de RvT zijn verschillende achtergronden en deskundigheden vertegenwoordigd om daarmee het brede spectrum van SkippyPePijN te kunnen overzien. Een goede teamsamenstelling is daarbij van belang. De afzonderlijke leden vullen elkaar aan voor wat betreft competenties en werken kritisch constructief en in goede harmonie met elkaar samen. Naast haar toezichthoudende opdracht heeft de RvT een adviserende rol naar de bestuurder. Tevens vervult de RvT de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder.

Profiel kandidaat

Profiel voorzitter RvT
In het optimaal laten functioneren van de RvT als geheel heeft de voorzitter een specifieke rol. De voorzitter draagt er zorg voor, dat de leden een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het toezicht. Ook is de voorzitter doorgaans het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder, hetgeen extra eisen stelt aan beschikbaarheid en aan het vermogen om als klankbord te fungeren.  Het met overzicht en inzicht bewaken van de principes van de Governance code en de vertaling hiervan naar  statuten en reglementen van de organisatie, evenals het bewaken van goede rolopvattingen door toezichthouders en bestuurder behoort tot de verantwoordelijkheden van de voorzitter.  De voorzitter bewaakt verder de consistentie en de integriteit van de procesgang binnen de RvT, inclusief het streven naar consensus vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De ambitie van SkippyPePijN betreft een leidende rol te (blijven) vervullen in de lokale gemeenschap en deze waar mogelijk nog verder uit te bouwen. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij daarin innovatief meedenkt, een bruggenbouwer is en zelf een ondersteunende netwerkfunctie kan vervullen vanuit een opgebouwde senioriteit. 

Specifieke functie-eisen voorzitter RvT
De beoogde voorzitter dient een persoon te zijn, die visie heeft, krachtig doch terughoudend is in (openbaar) optreden, met humor, onafhankelijk kan denken en leidend is in het proces van toezicht en advies; de RvT-vergaderingen leidt; voor de bestuurder het eerste aanspreekbare lid van de RvT is; afkomstig is uit de regio en bekend is met de lokale netwerken rondom Pijnacker-Nootdorp; verbindend vermogen heeft en georiënteerd is op zowel interne als externe samenwerking; beschikbaar is voor tussentijds overleg met de directeur-bestuurder, veelal in de rol van sparring partner; affiniteit heeft met het werkveld;

Algemene functie-eisen
Op de rol van de voorzitter zijn op de eerste plaats de algemene profieleisen voor een lid RvT van toepassing:

a. Het lid van de RvT is integer, houdt zich aan de beginselen van deugdelijk bestuur, werkt vanuit vertrouwen, handelt betrouwbaar, neemt de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht, gaat met respect om met bestuur, collega’s en de belanghebbenden van de kinderopvangorganisatie. Het lid gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en dient het algemeen belang.

b. Het lid van de RvT beschikt over generalistische bestuurlijke vaardigheden die hij door maatschappelijke of bestuurlijke ervaring heeft verkregen. Dit impliceert dat het lid van de RvT beschikt over een brede kennis en ervaring.

c. Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat zij op een of meerdere aspecten van de organisatie beschikt over specifieke expertise en ervaring die dienstbaar kan zijn aan de organisatie en als referentiepunt kan dienen voor zowel de directeur/bestuurder als de collega toezichthouders.

d. Het lid van de RvT is in staat om op afstand toezicht te houden, waarbij verwacht wordt dat hij daarbij een constructieve kritische en open instelling heeft. Met zijn instelling weet het lid van de RvT de bestuurder zowel te controleren, adviseren als te stimuleren.

 e. Passend bij de specifieke kennis, ervaring en achtergrond mag van het lid van de RvT verwacht worden dat hij beschikt over een relatienetwerk dat voor de organisatie van belang kan zijn en dat hij ook bereid is om dit -desgewenst- in te zetten in het belang van de organisatie.

f. Het lid van de RvT is actief in het arbeidsproces en/of actief betrokken in het maatschappelijk leven.

g. Het lid van de RvT mag geen potentiële verstrengeling van belangen hebben bij de uitoefening van het lidmaatschap van de RvT (conform het bepaalde in art. 12 van de statuten).

h. Het lid van de RvT moet in staat zijn om samen te werken met anderen en als persoon ook passen in het "team" dat de RvT vormt en hierop een aanvulling kunnen zijn.

 

Geboden wordt

Aanbod
De vastgestelde vergoeding voor de leden van de RvT en de voorzitter is conform de richtlijnen van de NVTK.

Inlichtingen: Voor inhoudelijke of procedurele vragen kunt u contact opnemen met Michael Krul, vicevoorzitter RvT (0634165508) en/of Simone de Jonge bestuurder SkippyPePijN  (0682128106).

Meer informatie

Sollicitatie
Uw sollicitatie kunt u tot en met 12 juni 2020 via email, voorzien van motivatie en CV, gericht aan de voorzitter van de selectiecommissie Michael Krul, sturen naar de HR adviseur Eline Timmermans via e.timmermans@skippypepijn.nl

 Procedure
Aansluitend wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, waarbij ook de bestuurder en een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad worden betrokken. Selectiegesprekken vinden in principe plaats op donderdag 18 juni van 18.30 uur tot 21.30.

De selectiecommissie doet een voordracht aan de RvT. De Raad van Toezicht benoemt de nieuwe leden naar verwachting per 1 september 2020. Dit stelt het nieuwe lid in staat om nog enkele maanden door de huidige voorzitter te kunnen worden ingewerkt.

 

Voor meer informatie over onze organisatie, bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen vacaturetitel

Raad van Toezicht, RvT, toezicht, kinderopvang

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: SkippyPePijN


Wie zijn wij?
Wij zijn SkippyPePijN. De leukste maatschappelijke kinderopvang voor 0 t/m 12 jaar in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw!
De Peuteropvang ontvangt kinderen in de leeftijd van 2 tm 4 jaar. Op de BSO groep ontvangen we kinderen in de leeftijd van 4 tm 7 jaar.
Wij hebben gezonde kinderopvang hoog in het vaandel staan.
Alle kinderen spelen op hun eigen wijze en in hun eigen omgeving. Wij begeleiden de kinderen daa...

Ik wil meer weten over SkippyPePijN