vakleerkracht bewegingsonderwijs (0.4 fte) - Antoniusschool Cast

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Castricum

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Over de Antoniusschool
Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief. Wij streven naar onderwijs waar we alle beschikbare expertise en aanwezige capaciteit kunnen inzetten, voor het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen op maat, voor kinderen die het beste op hun plek zijn in het speciale onderwijs. De Antoniusschool biedt de best passende en meest adequate orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning aan. Hierbij staat het kind, en met name het vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, centraal.
 
Over de Aloysius Stichting
De Aloysius Stichting is een landelijk werkende onderwijsstichting. Onze stichting bestuurt 33 scholen voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland. De Aloysius Stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig college van bestuur.
De Antoniusschool is op zoek naar leerkrachten!
De Antoniusschool is op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor (0.4 fte) 2 dagen in de week voor onze vestiging Heereweg in Castricum. De Antoniusschool biedt speciaal (basis) onderwijs (cluster 4) aan leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkrach die geïnteresseerd is in een betekenisvolle baan.

Problematiek van de leerlingen
Ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek

Leeftijd van de leerlingen
Groep 6, 7, 8

Taken
Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
Geeft les en begeleidt leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen;
Hanteert verschillende didactische werkvormen
en leeractiviteiten.
Creëert een pedagogisch klimaat waarin alle
leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen


 

Profiel kandidaat

Bevoegdheid
Bij voorkeur een aanvullende opleiding Master Sen of cursussen omtrent ASS- en gedragsproblematiek.
 
Overige kwaliteiten
In staat tot bieden van structuur, differentiatie in
onderwijsaanbod, stressbestendig, flexibel,
humor en relativeringsvermogen
Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
Vaardig in het omgaan met gedragsproblemen;
Vaardig in het overdragen van kennis en
vaardigheden;
Vaardig in het samenwerken met andere
disciplines.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu