Technisch onderwijsassistent - TOA - Montessori Lyceum Flevoland

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Almere

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Montessori Lyceum Flevoland, school voor mavo, havo en atheneum,  is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt niet alleen door de kleinschaligheid, maar vooral door de manier waarop er wordt gewerkt met elkaar, in en om de lessen. Docenten, en vooral ook mentoren, praten op een Montessorischool meer mét dan tegen de leerlingen en dat merk je.
De Almeerse Scholen Groep is voor het Montessori Lyceum Flevoland in verband met vervanging op zoek naar een

technisch onderwijsassistent (TOA)
ca. 0,40 - 0,70 fte

Het Montessori Lyceum Flevoland is onderdeel van de Almeerse Scholengroep en is een Montessori-school die kleinschalig onderwijs aanbiedt en volop in beweging is. Uitgangspunt van ons onderwijs is “leer mij het zelf te doen”.
We werken hard aan kwaliteit en de doorontwikkeling van de school. Binnen ons onderwijs en binnen de school is veel ruimte voor eigen initiatief. De school heeft 550 leerlingen en er werken ruim 60 medewerkers.
Omdat het Montessori Lyceum een ambitieuze school voor Montessori-onderwijs is houden onderwijsontwikkeling en groeiende leerlingenaantallen ons dagelijks bezig. We richten ons op maatwerk en innovatief onderwijs, waaronder gepersonaliseerd leren en de toepassing van ICT.
Voor de verdere ontwikkeling van het MLF zijn mensen met lef nodig. Daarom is de Almeerse Scholen Groep voor het MLF op zoek naar medewerkers met sterke ontwikkel- en onderwijskwaliteiten, die de school tot een kennisinstelling maken waar kwalitatief goed onderwijs centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt.

Profiel kandidaat

De TOA ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak door o.a. het ontwikkelen, voorbereiden en assisteren bij practica en demonstratieproeven en het begeleiden van leerlingen bij het uitvoeren van proeven en opdrachten. Daarnaast zijn er
onder meer taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid van de practicumlokalen en instrumenten en gereedschappen. De inzet van de TOA kan plaatsvinden in alle opleidingsrichtingen op de locatie.
 
Wij vragen:

• Een relevante opleiding
• Kennis van natuurkunde, scheikunde en biologie
• Zelfverantwoordelijk én taakgericht kunnen werken
• Een pro-actieve houding in de les en ten aanzien van onderwijsontwikkeling
• Kunnen omgaan met de paradox van sturen op de zelfsturing
• Werken vanuit een positief mensbeeld
• Overzicht en structuur brengen
• De wil om zelf iets te creëren.
• Zelfstandig kunnen werken.

 

Geboden wordt

Wij bieden:
Een jonge montessorischool die steunt op vier pijlers:

  • Onze pijler ‘vrijheid in verbondenheid’ maakt dat wij eigen initiatief van medewerkers toejuichen en stimuleren. We willen over grenzen heen kijken zonder de verbinding met onze basiswaarden los te laten
  • Onze pijler ‘help mij het zelf te doen’ maakt dat wij geen verantwoordelijkheden ovememen
    daar waar die al zijn of kunnen worden opgepakt door leerlingen of collega’s
  • Onze pijler ‘organiseren vanuit vertrouwen’ maakt dat wij liever 5% van de leerlingen en medewerkers te veel ruimte geven dan 95% te weinig
  • Het neerzetten van de pijler ‘voorbereide leeromgeving’ maakt dat wij gericht zijn op een heldere flexibele structuur in de organisatie van de leer- en werkomgeving die ruimte biedt voor differentiatie
Binnen het Montessori Lyceum Flevoland is het organogram gebaseerd op het concept van ‘gedeeld leiderschap’ met bijbehorende ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

Inschaling volgens CAO VO.

Het betreft een tijdelijke aanstelling wegens vervanging.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail