Technisch ondersteuner, 0,8fte - OMO SG De Langstraat - d'Oultrem

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Drunen

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Goed onderwijs maak je samen!  
 
OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.500 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep worden onderscheiden: het Dr. Mollercollege in Waalwijk, het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel, het d’Oultremontcollege in Drunen en de Walewyc-mavo in Waalwijk. De opdracht van onze scholen ligt in het aanbieden van goed onderwijs en zorgzame begeleiding aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar met al hun verschillende talenten. Onze scholen werken hierbij vanuit een grote zelfstandigheid die leidt tot een eigen cultuur en daarmee tot een grote herkenbaarheid in hun omgeving. Binnen de scholengroep werken onze scholen collegiaal samen. Uit deze samenwerking putten we maximale schaalvoordelen voor leerlingen en hun ouders. Uniek zijn het technasium op het d’Oultremontcollege, het tweetalig-onderwijsprogramma op het Dr. Mollercollege, het ‘onderwijs op maat’ concept op het Van Haestrechtcollege en het sport- en cultuurprogramma van de Walewyc-mavo.
Goed onderwijs maak je samen!
OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.400 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep worden onderscheiden: het Dr. Mollercollege in Waalwijk, het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel, het d’Oultremontcollege in Drunen en de Walewyc-mavo in Waalwijk. De opdracht van onze scholen ligt in het aanbieden van goed onderwijs en zorgzame begeleiding aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar met al hun verschillende talenten. Onze scholen werken hierbij vanuit een grote zelfstandigheid die leidt tot een eigen cultuur en daarmee tot een grote herkenbaarheid in hun omgeving. Binnen de scholengroep werken onze scholen collegiaal samen. Uit deze samenwerking putten we maximale schaalvoordelen voor leerlingen en hun ouders. Uniek zijn het technasium op het d’Oultremontcollege, het tweetalig-onderwijsprogramma op het Dr. Mollercollege, het ‘onderwijs op maat’ concept op het Van Haestrechtcollege en het sport- en cultuurprogramma van de Walewyc-mavo.

Het d’Oultremontcollege in Drunen is m.i.v. 1 april 2018 op zoek naar een

Technisch onderwijsondersteuner natuurkunde,
In overleg ook inzetbaar bij scheikunde en biologie
Het betreft een tijdelijke vacature tot 31-12-2018 voor 0,8 fte, schaal 7

Profiel
- Wij zoeken een collega met oog en hart voor de leerlingen.
- U bent continu op zoek naar vernieuwing en optimalisering van de lessen met behulp van ICT.
- U creëert een veilige en uitdagende leeromgeving, die aansluit bij de huidige generatie.
- U werkt hierbij graag samen met leerlingen, ouders en collega’s.

Kennis en vaardigheden
- enige pedagogisch-didactische kennis;
- kennis van de werking van de aanwezige apparatuur;
- kennis van de theorie en praktijktheorie van de vakken waaraan lesondersteuning wordt gegeven;
- kennis van beheerssystemen en -procedures;
- vaardigheid in het assisteren en begeleiden van leerlingen bij zelfstandig werken en leren;
- vaardigheid in het oplossen van problemen bij de werking van apparatuur;
- in staat tot samenwerking;
- vaardigheid in het creatief omgaan met problemen;
- vaardig in het veilig werken met groepen leerlingen die met verschillende zaken bezig zijn;
- organisatievaardigheden.

Extra ten aanzien van technische onderwijsondersteuning
- het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en profielwerkstukken en bij het gebruik
van apparaten, materialen, machines en dergelijke;
- het zelfstandig begeleiden van leerlingen bij eigen experimenteel onderzoek (EXO) en het aandragen van oplossingen voor de
door de leerlingen gestelde vragen;
- het assisteren bij praktisch schoolonderzoek, practica, opdrachten en demonstratieproeven;
- het zelfstandig ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van demonstratieproeven en het samenstellen van practicum- en
zelfstandige onderzoeksopdrachten;
- het uittesten van practicumproeven en demonstratieproeven;
- het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en
onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten;
- het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige onderzoeksopdrachten en
het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten;
- het onderhouden van apparatuur;
- het klaarzetten en opruimen van materiaal;
- het adviseren van de docent(en) met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen en aangrenzende ruimten;
- het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten,
werktuigen en apparaten, alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen;
- het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, computerprogrammatuur) en het ontwerp

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature of het d’Oultremontcollege kunt u contact opnemen met Maurice van Helderen,
adj. directeur, tel nr. 0416-374448.
Kijk ook eens ons introductiefilmpje op de website www.doultremontcollege.nl /ik wil naar het d’Oultremontcollege

Solliciteren: Uitsluitend via www.omo.nl via de knop “solliciteren”.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail