Teamleider - Haags Montessori Lyceum

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
s-Gravenhage

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Haags Montessori Lyceum heeft een heterogene onderbouw, d.w.z. dat leerlingen op drie niveau's werken en ook van niveau kunnen wisselen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 starten we met een homogene vwo-kern+klas In de bovenbouw is er één mavo 3- en één mavo 4-groep, de andere leerlingen volgen vwo (evt. gymnasium) of havo.
De leerlingen nemen veel eigen verantwoordelijkheid voor de voortgang van hun studie. Er is sprake van tempodifferentiatie. Eigen initiatief van leerlingen om andere studiemethoden te vinden wordt beloond. De docent zorgt voor orde in de klas en werkt binnen de klas met kleine groepen en met individuele leerlingen.
Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met  vwo-kern+klassen. De overige onderbouwklassen zijn heterogeen. Leerlingen werken op hun eigen leerlijn.

Docenten werken vanuit teams: ieder team is verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van rond de tweehonderd leerlingen. Vooralsnog is de samenstelling in de onderbouw gebaseerd op de jaarlagen en in de bovenbouw op de leerlijnen. Uitgangspunt is dat teamleden minimaal 60% van hun lessen geven aan de eigen groep leerlingen. Ieder teamlid vervult naast de rollen vakdocent en coach een eigen taak in het team. Daarnaast heeft een teamlid de rol van teamleider.

Teamleiders zijn meewerkend voorman in het team. Zij geven leiding, coachen en faciliteren individuele teamleden en het team als groep. Daarnaast zijn de teamleiders verantwoordelijk voor leerlingzaken. Teamleiders hebben regelmatig overleg met elkaar en met de directie. 
 

Profiel kandidaat

Vier teamleiders voor  0,3 FTE
 
Profielschets
Wij zijn op zoek naar een teamleider die voldoet aan het volgende profiel:
De teamleider heeft ruime kennis van zaken en aantoonbaar deskundig op het gebied van groepsprocessen, leerlingbegeleiding, lesgeven, communicatie en het opzetten, aansturen, uitvoeren en evalueren van activiteiten.
De teamleider is in staat om verbindend op te treden binnen het team en daarbij de vastgestelde beleidskaders te bewaken en actief uit te dragen.
De teamleider heeft een open en lerende houding. Zo zorgt hij/zij er pro-actief voor op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom organisatiecultuur, leren en leidinggeven en dit te verbinden aan zijn/haar werk als teamleider.
De teamleider is communicatief sterk en in staat tot samenwerken met de verschillende stakeholders van het HML.
De teamleider is daadkrachtig, analytisch sterk en kan cyclisch en gestructureerd werken.
 
Van de teamleider verwachten wij

  • dat hij/zij voorleven als grondhouding heeft,
  • dat hij /zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in zijn stijl van leidinggeven,
  • dat hij / zij in staat is om vergezichten te verbinden aan een pragmatische houding,
  • dat hij/ zij in staat is om verschillende rollen op zich te nemen, passend bij de specifieke situatie: coachend leidinggeven en faciliteren,
  • dat hij/zij algemeen belang overtuigend kan verbinden aan deelbelangen,
  • dat hij/zij de vastgestelde teamopdracht mede realiseert. 
 
 
Context
Het HML is een school in beweging. Vanaf het schooljaar 2016-2017 staat gepersonaliseerd montessorionderwijs centraal. Dit is in ontwikkeling en vraagt gerichte aandacht van alle medewerkers.  
De groei van het leerlingaantal heeft consequenties voor de inrichting van de school. Schooljaar 2018-2019 zal daarom in het teken staan van het ontwerpen van het mavo-onderwijs voor onze tweede locatie, het versterken van onze montessorididactiek voor alle leerlijnen en jaarlagen en het integreren van de brede ontwikkeldoelen in ons curriculum. Professionalisering van docenten is hierbij essentieel.
 

 

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail